ทุนสายวิศวกรรมศาสตร์ Galilee Institute Excellence เรียนต่อปริญญาโทที่ฝรั่งเศส ปี 2023

Galilee Institute ได้รับการยอมรับในเรื่องของมาตรฐานด้านการศึกษา และถือเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของประเทศฝรั่งเศส

เพื่อผลักดันให้บัณฑิตรุ่นใหม่มีความหลากหลายและก้าวหน้าในฐานะผู้นำโลก จึงได้มีการเปิดรับสมัครทุน Galilee Institute Excellence Scholarships ปีการศึกษา 2023/24

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยจะต้องเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรับทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 7,500 ยูโร (ประมาณ 277,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Galilee Institute

– สาขาที่กำหนด : วิศวกรรมศาสตร์

– ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

– รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 7,500 ยูโร (ประมาณ 277,000 บาท)

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันที่ได้รับการยอมรับ

– มีความสามารถทางวิชาการและการวิจัยที่เป็นเลิศ โดยเกณฑ์การพิจารณาจะดูจากผลการเรียนและแรงจูงใจของผู้สมัครเป็นหลัก

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Galilee Institute Excellence Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...