มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น MEXT 2024 สนับสนุนเต็มจำนวน มีให้เลือก 4 ประเภท หมดเขต 31 พ.ค. 66

อีกหนึ่งทุนใหญ่ประจำปีจากฝั่งเอเชียเปิดรับสมัครแล้ววันนี้! ใครอยากเรียนต่อญี่ปุ่นห้ามพลาด

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (MEXT Scholarship) ประจำปี 2567 เปิดรับสมัครแล้วทั้ง 4 ประเภท ได้แก่

▪️ ทุนระดับปริญญาตรี

▪️ ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี

▪️ ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ

▪️ ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

ทั้งนี้ไม่สามารถยื่นทุนมากกว่า 1 ประเภทได้ในปีเดียวกัน

โดย MEXT Scholarship นั้นรู้จักกันในชื่อ Monbukagakusho มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งโดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเบื้องต้นของทุนต่างๆ ได้ที่นี่

 

 

ทุนระดับปริญญาตรี

▪️ สาขาที่ให้ทุน : ทุกสาขาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ทั้งสายศิลป์และสายวิทย์

▪️ ระยะเวลาให้ทุน : 5 – 7 ปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียน)

คุณสมบัติ:

▪️ สัญชาติไทยและมีอายุ 17 – 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)

▪️ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย โดยต้องคาดว่าจะเรียนจบภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

▪️ GPA เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ GPA เฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.30 – 3.49 และมีผล JLPT N2 หรือผลสอบ EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น 200 คะแนนขึ้นไป (การฟัง – การอ่าน) อย่างใดอย่างหนึ่ง

** ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี **

 

ทุนระดับวิทยาลัยเทคโนโลยี

▪️ สาขาที่ให้ทุน : วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล ไฟฟ้า สถาปัตยกรรม ฯลฯ)

▪️ ระยะเวลาให้ทุน : 4 – 4.5 ปี (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียน)

คุณสมบัติ:

▪️ สัญชาติไทยและมีอายุ 17 – 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)

▪️ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย โดยต้องคาดว่าจะเรียนจบภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

▪️ GPA เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ทุนระดับวิทยาลัยฝึกอบรมวิชาชีพ

▪️ สาขาที่ให้ทุน : การทำขนม อาหาร การพยาบาล การจัดการ การท่องเที่ยว แฟชั่นดีไซน์ การถ่ายภาพ แอนิเมชัน ล่าและการแปล ฯลฯ

▪️ ระยะเวลาให้ทุน : 3 ปี

คุณสมบัติ:

▪️ สัญชาติไทยและมีอายุ 17 – 25 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)

▪️ จบการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้าย โดยต้องคาดว่าจะเรียนจบภายในเดือนมีนาคมปีถัดไป

▪️ GPA เฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม.4 ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

ทุนระดับนักศึกษาวิจัย

▪️ สาขาที่ให้ทุน : เปิดรับทุกสาขา แต่ต้องต่อในสาขาเดิมหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับที่ผู้สมัครจบปริญญาก่อนหน้ามา สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้

▪️ ระยะเวลาให้ทุน : ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียน

คุณสมบัติ:

▪️ สัญชาติไทยและมีอายุ 35 ปี (นับอายุ ณ วันที่ 1 เมษายนปีถัดไป)

▪️ จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะจบภายในเดือนสิงหาคมปีถัดไป

▪️ GPA เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.25 และ GPA เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.50 (สำหรับผู้เรียนปริญญาโท)

▪️ หรือ GPA เฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีน้อยกว่า 3.25 แต่มากกว่า 3.00 ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

* จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในหลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ

* CEFR Level B2 หรือเทียบเท่า เช่น TOEFL iBT 72 , IELTS 5.5 , TOEIC 785

* JLPT N2

*EJU วิชาภาษาญี่ปุ่น (การฟัง – การอ่าน 200 คะแนนขึ้นไป

**ผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี**

 

ทุกทุ่นที่กล่าวมาจะเปิดให้สมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2023

ทั้งนี้รายละเอียดในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสอบกับประกาศรับสมัครสอบในปีนั้นๆ อีกครั้ง

ใครที่รอทุนนี้อยู่ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดจากลิงก์ที่แนบไว้ได้เลยค่ะ :)

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...