ทุน International High Achievers เรียนต่อปริญญาตรี – โทที่ออสเตรเลีย ปี 2023

Charles Darwin University ถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั้งเรื่องของคุณภาพการศึกษา และโอกาสหลังสำเร็จการศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเน้นการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน

ในครั้งนี้ เพื่อให้การสนับสนุนและเป็นการดึงดูดกลุ่มคนที่มีศักยภาพจากทั่วโลก ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน CDU Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships ปี 2023

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนส่วนลดค่าเล่าเรียน สูงสุด 50% ตลอดระยะเวลาของการศึกษา ทั้งนี้จะใช้วิธีพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

 

 

รายละเอียดทุน:

– สถาบันในสังกัด : Charles Darwin University

– สาขาที่กำหนด : ทุกสาขาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– รูปแบบทุน : ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน 25% – 50% ของค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาของหลักสูตร

– จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรที่กำหนด และมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องชำระค่าเล่าเรียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

– ต้องไม่ได้รับทุนจากหน่วยงานอื่นๆ ขณะที่สมัครทุนนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

9 มิถุนายน 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CDU Vice-Chancellor’s International High Achievers Scholarships 2023

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...