ทุน SWUFE “The Belt and Road” เรียนต่อปริญญาตรี – โท – เอก ที่ประเทศจีน ปี 2023

Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลักจาก 71 แห่งของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการยอมรับและการสนับสนุนในวงกว้างเกี่ยวกับมาตรฐานด้านการศึกษา

ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั่วโลกได้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษา SWUFE “The Belt and Road” ประจำปี 2023

ทุนนี้เปิดให้กับหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนทั้งเต็มจำนวนและบางส่วนขึ้นอยู่กับเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE)

สาขาที่กำหนด : College of International Education

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน โดยทุนเต็มจำนวนจะให้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพรายเดือน

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ลงทะเบียนตามหลักสูตรที่กำหนดและตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีนและมีเอกสารยืนยันตัวตนในการเข้าประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

– หลักสูตรปริญญตรี : ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี

– หลักสูตรปริญญโท : ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 35 ปี

– หลักสูตรปริญญาเอก : ต้องมีอายุระหว่าง 18 – 40 ปี

**เกณฑ์อายุนับถึงวันที่ 1 กันยายน 2023**

– ต้องมีสุขภาพที่ดี รวมถึงมีผลการเรียนที่ดี

– ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนและรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงข้อบังคับของ SWUFE

– ผู้สมัครจะต้องไม่ด้รับทุนการศึกษาภาษาจีนอื่นๆ ขณะสมัครทุนนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2023 (UTC/GMT +08:00)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

SWUFE “The Belt and Road” Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...