ทุน Global Curtin Merit รับส่วนลดค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรี+สูงกว่าปริญญาตรีที่ออสเตรเลีย ปี 2023

Curtin University เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งในปี 1986 ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Curtin University of Technology มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 90 แห่งจาก 20 ประเทศ

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการจัดตั้งทุนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพสูง ภายใต้ชื่อทุน Global Curtin Merit Scholarships สำหรับปี 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนส่วนลด 25% สำหรับค่าเล่าเรียนในปีแรก

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Curtin University

สาขาที่กำหนด :

* Faculty of Business and Law

* Faculty of Health Sciences

* Faculty of Humanities

* Faculty of Science & Engineering: Science courses; Engineering courses; Western Australian School of Mines (WASM)

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนส่วนลด 25% สำหรับค่าเล่าเรียนในปีแรก

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกสัญชาติยกเว้นออสเตรเลียมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนตามหลักสูตรที่กำหนดและตามเงื่อนไขการรับสมัครของสถาบัน

– ต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่นๆ ขณะสมัครทุนนี้

– มีคะแนนทางวิชาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

– เป็นนักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียนเป็นครั้งแรก

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Global Curtin Merit Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...