ทุน Taiwan ICDF Scholarship เรียนต่อปริญญาโท – เอก พร้อมสนับสนุนเต็มจำนวน ปี 2023

TaiwanICDF เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินการสนับสนุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลมาอย่างยาวนาน หนึ่งในนั้นคือการจัดตั้ง Taiwan International Cooperation Alliance (TICA) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพันธมิตร 22 แห่ง เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ทุนนี้รู้จักกันในชื่อ Taiwan ICDF Scholarship ซึ่งได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาที่มาจากประเทศสมาชิกซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันในการพัฒนาทรัพยากรบ้านเกิด

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวนทั้งในเรื่องของค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน และการสนับสนุนอื่นๆ ตามสัดส่วนของหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : TaiwanICDF

สาขาที่กำหนด : ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัครได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – เอก

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่สนับสนุนดังนี้

* ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ

* ที่พักในกำกับของมหาวิทยาลัย

* ค่าเล่าเรียน ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ

* ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน

* ประกันสุขภาพ

* เบี้ยเลี้ยงรายเดือนแบ่งเป็นดังนี้

** หลักสูตรปริญญาโท : เดือนละ 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 16,500 บาท)

** หลักสูตรปริญญาเอก : เดือนละ 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 18,700 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศสมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับทุน (ประเทศไทยสมัครได้)

– ไม่ถือสัญชาติไต้หวัน

– ลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยที่เลือกสมัคร

– มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขการขอวีซ่านักเรียนของไต้หวัน **กรณีไม่ได้รับวีซ่า อาจถูกยกเลิกสิทธิ์ในการรับทุน**

– เมื่อรับทุนนี้แล้ว ต้องไม่ได้รับสิทธิ์ในทุนอื่นของไต้หวัน

– กรณีติดทุนอื่นอยู่ และอยากสมัครทุนนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2022 จึงจะมีสิทธิ์สมัคร

– ไม่เคยถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนอื่นในไต้หวัน หรือมีประวัติการโดนไล่ออกจากสถาบันในไต้หวัน

ดูแนวทางเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

สมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 มีนาคม 2023

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Taiwan ICDF Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...