มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลระดับบุคคลทั่วไป ปี 2566 เรียนต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท – เอก รวม 137 ทุน

อีกหนึ่งโอกาสสำหรับเด็กไทยที่ต้องการเรียนต่อในต่างแดน เปิดรับสมัครแล้วค่ะ :>

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่องการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566 (ประเภทบุคคลทั่วไประดับปริญญา) โดยในครั้งนี้มีให้เลือกสอบ 4 ประเภททุน รวม 137 ทุนเลยทีเดียว

 

 

แบ่งออกเป็นดังนี้

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา:บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 43 ทุน

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

2. ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 86 ทุน

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

3. ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 5 ทุน

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

4. ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) จำนวน 3 ทุน

อ่านรายละเอียดที่นี่

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

ดูขั้นตอนการสมัครสอบที่นี่

 

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบเพื่อชิงทุนเรียนต่อต่างประเทศ จะต้องส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบตามประกาศได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2565

** โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัคร **

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...