ทุน University of Tokyo ADB สนับสนุนเต็มจำนวน เรียนต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น ปี 2023

University of Tokyo ADB Scholarship เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Asian Development Bank (ADB) หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย

ทุนนี้เป็นประจำปีที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อ ณ University of Tokyo โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนทุนอยู่ที่ประมาณ 300 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน ตั้งแต่ค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง รวมถึงตั๋วเครื่องบินด้วย

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Asian Development Bank (ADB)

สาขาที่กำหนด : ดูสาขาที่กำหนดได้ที่นี่

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้

* ค่าเทอม

* ค่าที่พัก

* ค่าครองชีพ

* ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

* ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด

* หนังสือสำหรับการเรียนและเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน

* ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ภาษีสนามบิน, ค่าสัมภาระ

* ค่าวิทยานิพนธ์หรือทุนวิจัย

* ค่าที่พักสำหรับการเดินทางออกนอกเมือง รวมทั้งค่าเดินทางในท้องถิ่น

จำนวนทุน : ประมาณ 300 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ต้องเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิก ADB (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนดี

– มีประสบการณ์การทำงานเต็มเวลาอย่างน้อย 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ในเวลาที่สมัคร)

– อายุไม่เกิน 35 ปี ณ เวลาที่สมัคร

*ในบางกรณีอาจมีการอนุโลมในบางหลักสูตรให้มีอายุไม่เกิน 45 ปีได้*

– หลังสำเร็จการศึกษาต้องเดินทางกลับประเทศบ้านเกิด

– ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 ธันวาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

University of Tokyo ADB Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...