ทุนมูลนิธิ Rosa Luxemburg สนับสนุนเรียนต่อปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เยอรมนี ปี 2022

อีกหนึ่งทุนดีที่คนอยากเรียนต่อเยอรมนีจะได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

มูลนิธิ Rosa Luxemburg ประกาศรับสมัครทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ประจำปี 2022

โดยการคัดเลือกจะคำนึงถึงคุณสมบัติโดยรวมของผู้สมัคร ตั้งแต่การมีส่วนร่วมกับสังคม ผลงานทางวิชาการและการเมือง รวมไปถึงคุณสมบัติอื่นๆ ตามเงื่อนไขเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Rosa-Luxemburg-Stiftung Foundation

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนทางการเงิน

จำนวนทุน : หลายจำนวน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศทั่วโลกมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับสูง (มีผลการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในการศึกษาที่ผ่านมา และ/หรือ มีหลักฐานผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ)

– มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชนรวมถึงกิจกรรมทางการเมืองหรือสังคมอื่นๆ ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิ

– มีทักษะด้านภาษาเยอรมันตั้งแต่ระดับ B2 ขึ้นไป

– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและเต็มใจจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติขององค์กรผู้ให้ทุน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 ตุลาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Rosa Luxemburg Foundation Scholarship 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...