ทุน President’s Yunnan University เรียนต่อปริญญาตรี โท และเอกที่ประเทศจีน สูงสุด 40 ทุน

Yunnan University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในมณฑลยูนนาน ประเทศจีนได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ

เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจนั้น ทางสถาบันได้จัดตั้งทุน President’s Scholarships โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้รางวัลแก่นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นและมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก โดยจะเป็นการสนับสนุนทุนมุลค่าสูงสุด 4,000 หยวน (ประมาณ 20,900 บาท) จำนวนรวม 40 ทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Yunnan University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนโดยมีมูลค่าดังนี้

* ปริญญาตรี : 2,000 หยวน (ประมาณ 10,460 บาท)

* ปริญญาโท : 3,000 หยวน (ประมาณ 15,700 บาท)

* ปริญญาเอก : 4,000 หยวน (ประมาณ 20,900 บาท)

จำนวนทุน : 40 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายจีนและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยม และมีทักษะความสามารถด้านภาษาจีนที่ตรงกับข้อกำหนดพื้นฐานของวิชาเอก

– ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ในการมีส่วนร่วมด้านวิชาการ สังคม และกิจกรรมสวัสดิการสารธารณะ

– ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เรียบร้อยตามเงื่อนไข

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้สมัครโดยเร็วที่สุด)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

President’s Yunnan University 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...