ทุน Need-Based Financial Aid เรียนต่อปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ณ USA ปี 2022

Muhlenberg College เป็นวิทยาลัยศิลปะเอกชนที่ต่อตั้งในปี 1848 มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักคิดเชิงวิพากษ์ที่มีอิสระทางความคิดและไหวพริบทางสติปัญญา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไร้อุปสรรคทางการเงิน ทางสถาบันจึงได้ระดมทุนจัดตั้ง Need-Based Financial Aid ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติประจำปี 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยผู้ที่สนใจจะต้องส่งใบสมัครพร้อมแสดงให้เห็นว่ามีความประสงค์ที่จะรับการสนับสนุน ผู้ที่ถูกเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนสูงสุด 4 ปี

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Muhlenberg College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนสำหรับปีการศึกษาแรก และสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปีถัดไปโดยไม่้ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ผู้สมัครต้องแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินในการสมัครครั้งแรก

มีผลคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL

– IELTS

– Duolingo

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Need-Based Financial Aid for International Students 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...