ทุน National Chiao Tung University เรียนต่อปริญญาตรี – โท – เอก ที่ไต้หวัน ปี 2022

National Chiao Tung University ประกาศมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการและการวิจัย เพื่อเรีนต่อในระดับปริญญาตรี โท หรือเอก ที่ไต้หวัน

ทุนนี้เป็นทุนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน (R.O.C.) ซึ่งจะมอบให้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และอาจได้ัรับทุนต่อเนื่องหากสามารถรักษาผลการเรียนหรือผลงานวิจัยตามเงื่อนไขได้

ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันค่ะ :D

 

 

รายละเอียดทุน:

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี / ปริญญาโท / ปริญญาเอก

สถาบันในสังกัด : National Chiao Tung University

ระยะเวลามอบทุน : สูงสุด 1 ปี (แต่สามารถขยายระยะเวลาได้)

 

สาขาที่เปิดรับ:

– Electrical and Computer Engineering

– Semiconductor Technology

– Photonics

– Engineering

– Sciences

– Biological Science and Technology

– Management

– Humanities and Social Sciences

– Law

 

การสนับสนุน:

ระดับปริญญาตรี

– เงินสนับสนุนสูงสุด NT$21,000 ต่อเดือน (ประมาณ 24,900 บาท)

– และ/หรือ การยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

 ระดับปริญญาโท

– เงินสนับสนุนสูงสุด NT$22,000 ต่อเดือน (ประมาณ 26,100 บาท)

– และ/หรือ การยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับปริญญาเอก

– เงินสนับสนุนสูงสุด NT$29,000 ต่อเดือน (ประมาณ 34,500 บาท)

– และ/หรือ การยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาทุกประเทศในโลก

– มีทักษะภาษาอังกฤษ

– สำหรับระดับปริญญาโทต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษา+ใบรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาตรี

– สำหรับระดับปริญญาเอกต้องมีใบรับรองวุฒิการศึกษา+ใบรับรองผลการเรียนในระดับปริญญาโท

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนที่ดีและโดดเด่น

– มีความสนใจอย่างมากต่อการเรียนต่อหรือการศึกษาวิจัยในไต้หวัน

– หากมีผลงานนอกหลักสูตรร่วมกับชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

– หากมีจดหมายหรือเอกสารที่เป็นหลักฐานถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษจากสถาบันเดิมก็ถือว่ายอมรับได้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครออนลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 ตุลาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

National Chiao Tung University Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...