ทุน National Graduate Institute for Policy Studies เรียนต่อปริญญาโทที่ญี่ปุ่น ปี 2022

National Graduate Institute for Policy Studies ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติ เป็นบัณฑิตวิทยาลัยการวิจัยที่ได้รับการแต่งตั้งและประจำอยู่ในเขตเมืองมินาโตะ จังหวัดโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันอยู่ลำดับที่ 103 จากสถาบันทั่วประเทศ

เพื่อให้การสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีด้านวิชาการและต้องการทันสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในต่างประเทศ ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุน Master’s Program Scholarships สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2022 – 2023

นักศึกษต่างชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัครเพื่อรับการพิจารณาให้ได้รับทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ และการสนับสนุนอื่นๆ โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มากที่สุด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : National Graduate Institute for Policy Studies

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าครองชีพ และการสนับสนุนอื่นๆ

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

มีคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL iBT : 79 or higher

– IELTS Academic : 6.0 or higher

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครสำหรับปี 2022)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Master’s Program Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...