ทุน Enterprise เรียนต่อปริญญาตรีที่ประเทศจีน ปี 2022 สนับสนุนสูงสุด 159,700 บาท

Jiangsu University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากในประเทศจีน (ปัจจุบันอยู่ลำดับที่ 61 ของประเทศ) ได้รับรางวัลด้านการสอนมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความมุ่งมั่นในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลและการสร้างสรรค์คุณภาพของนักศึกษา

เพื่อให้การสนับสนุนผู้ที่มีเป้าหมายและต้องการเรีนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศจีน ทางสถาบันจึงได้มีการจัดตั้งทุน Enterprise สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้ออกแบบมาเพื่อกระตุ้นความใฝ่เรียนของนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในต่างแดน โดยจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับผู้ที่ขาดแคลน มูลค่าสูงสุด 30,000 หยวน (ประมาณ 159,700 บาท) สำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามกำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Jiangsu University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด 30,000 หยวน (ประมาณ 159,700 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศที่กำหนด (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตามมาตรฐานสุขภาพสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กระทรวงศึกษาธิการประเทศจีนกำหนด

– ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลจีนและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Enterprise Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...