แนะนำทุนรัฐบาลเยอรมนี DAAD เรียนต่อ ป.โท – เอก แบบสนับสนุนเต็มจำนวน มีผู้ติดตามได้!!

ในแวดวงการศึกษา “เยอรมนี” ถือเป็นหนึ่งในตัวเก็งสุดใจป้ำที่แจกทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติแบบจุใจ แต่ละปีมีทุนที่หลากหลายและเปิดโอกาสสำหรับการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

อย่าง “Government of Germany Scholarships” หนึ่งทุนการศึกษาที่นักล่าฝันไม่ควรพลาด ซึ่งทุนนี้เป็นโครงการทุนที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนี ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อมอบโอกาสให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศกว่า 100,000 คนในแต่ละปี เป็นทุนเต็มจำนวนที่น่าสนใจสุดๆ เลยค่ะ

และวันนี้ เราจะชวนทุกคนให้มาทำความรู้จักทุนนี้ไปพร้อมๆ กัน :D

 

 

Government of Germany Scholarships

สำหรับทุนนี้จะมีสาขาวิชาเรียนให้เลือกแบบหลากหลาย เปิดให้กับหลักสูตรปริญญาโท – ปริญญญาเอก (Masters,MPhil, MBA, LLM, PhD) ระยะเวลาเรียนปริญญาโทจะอยู่ที่ 1 – 2 ปีขึ้นอยู่กับสถาบันที่เลือก ส่วนปริญญาเอกจะอยู่ที่ราวๆ 3 ปีค่ะ

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : BMZ (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)

สาขาที่กำหนด : มีให้เลือกหลากหลาย

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท – ปริญญญาเอก (Masters,MPhil, MBA, LLM, PhD)

รูปแบบทุน : ทุนเต็มจำนวนซึ่งสนับสนุนดังนี้

  • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
  • เงินรายเดือนสำหรับปริญญาโทมูลค่า 850 ยูโร (ประมาณ 30,900 บาท) และสำหรับปริญญาเอกจะอยู่ที่ 1,200 ยูโร (ประมาณ 43,700 บาท)
  • เงินประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ และเงินช่วยเหลืออื่นๆ
  • ค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ
  • เงินช่วยเหลือค่าเช่ารายเดือน
  • เบี้ยเลี้ยงรายเดือนสำหรับครอบครัว 

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

 

สาขาที่เปิดรับ:

– Economic Sciences/Business Administration/Political Economics

– Development Cooperation

– Engineering and Related Sciences

– Mathematics

– Regional and Urban Planning

– Agricultural and Forest Sciences

– Natural and Environmental Sciences

– Medicine/Public Health

– Social Sciences, Education and Law

– Media Studies

 

 

คุณสมบัติ:

– เป็นนักศึกษาจากประเทศกำลังพัฒนา (ประเทศไทยสามารถสมัครได้)

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– มีประสบการณ์วิชาชีพอย่างน้อย 2 ปี

 

เอกสารที่ต้องใช้:

– CV ที่ลงนามด้วยมือ (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มที่นี่)

– จดหมายแสดงแรงจูงใจพร้อมลายเซ็นกำกับ ไม่เกิน 2 หน้า (อ้างอิงถึงอาชีพในปัจจุบัน)

– จดหมายแนะนำทางวิชาการ (ต้องมีหัวจดหมาย ลายเซ็น และตราประทับอย่างเป็นทางการ และต้องเป็นวันที่ล่าสุด)

– จดหมายรับรองจากนายจ้าง (ต้องมีหัวจดหมาย ลายเซ็น และตราประทับอย่างเป็นทางการ และต้องเป็นวันที่ล่าสุด)

– หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษและเยอรมัน (ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน)

– สำเนาวุฒิการศึกษาที่ได้รับ

– สำเนารับรองผลการเรียน

 

 

วิธีสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอกแบบฟอร์มออนไลน์และอัปโหลดเอกสารเพื่อสมัครทุนนี้

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

ดูรายชื่อวันปิดรับสมัครและหลักสูตรที่เปิดสอนได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

แล้วแต่หลักสูตรที่เลือก

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Government of Germany Scholarships 2023

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...