ทุนมูลนิธิ Elizabeth Greenshields เรียนต่ออุดมศึกษาที่แคนาดา ปี 2022 มูลค่าสูงสุด 554,200 บาท

มูลนิธิ Elizabeth Greenshields Foundation เป็นองค์กรการกุศลเอกชนในแคนาดาที่ก่อตั้งในปี 1955 โดย Charles Glass Greenshields, Q.C. ทนายความชาวมอนทรีออลที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาและศิลปินมากกว่า 2,000 คนจาก 80 ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและโอกาสในการศึกษาต่อ

ขณะนี้ มูลนิธิ Elizabeth Greenshields ขอเชิญชวนนักศึกษาที่ต้องการการสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในแคนาดาร่วมสมัครโครงการ Elizabeth Greenshields Foundation Grants สำหรับปีการศึกษา 2022-2023

ทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในสาขาจิตรกรรมหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ความสามารถ รวมทั้งเป้าหมายที่ต้องการจะทำงานในสายศิลปะต่อไปในอนาคต

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Elizabeth Greenshields Foundation

สาขาที่กำหนด : สาขาจิตรกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระดับการศึกษา : ระดับใดก็ได้ในอุดมศึกษา

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่าสูงสุด CAD20,000 (ประมาณ 554,200 บาท) เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือซึ่งจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์โดยตรง

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาุทุกสัญชาติ

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ไม่มีข้อกำหนดทั้งสัญชาติ หรือถิ่นที่อยู่ เปิดโอกาสให้กับผู้สมัครทั่วโลก

– มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และต้องไม่เกิน 41 ปี ณ วันที่ส่งใบสมัครเพื่อรับทุนครั้งแรก

– สามารถยื่นขอทุนเพิ่มเติมได้หลังจากอายุ 41 ปี โดยจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งหมด

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

เปิดรับใบสมัครตลอดทั้งปี ไม่มีกำหนดส่งใบสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Elizabeth Greenshields Foundation Grants 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...