ทุน Silesian University of Technology เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่โปแลนด์ มูลค่า 163,300 บาท

Silesian University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ก่อตั้งโดย Lwow Polytechnic อาจารย์ชาวโปแลนด์ผู้มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์สถานที่แห่งการศึกษาซึ่งครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ปัจจุบันได้รับการยอมรับในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโปแลนด์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเป็นการเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้อันทันสมัย Silesian University of Technology มีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติซึ่งลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ภายใต้โครงการชื่อ Excellence Initiative-Research University ปีการศึกษา 2022/2023

ทุนนี้จะมอบให้กับผู้สมัครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยผู้ที่ถูกเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า PLN 21,000 (ประมาณ 163,300 บาท) ซึ่งจะถูกแบ่งโอนเป็น 3 งวดหลังเสร็จสิ้นการสอบแต่ละครั้งที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : The Silesian University of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระุบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า PLN 21,000 (ประมาณ 163,300 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกสัญชาติมีสิทธิ์สมัครได้

– ต้องลงทะเบียนในหลักสูตรตามที่กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขการรับสมัครของมหาวิทยาลัย

– ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

– ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อยืนยันว่ามีคุณสมบัติตรงตามกำหนดและต้องชำระค่าเล่าเรียนในภาคเรียนแรกเรียบร้อยแล้ว

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Silesian University of Technology International Students Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...