ฝึกงาน UNDPThailand อยากลงสนามจริงเพื่อพัฒนาทักษะรอบด้าน สมัครเลย!! (มีเบี้ยเลี้ยง)

เปิดประตูสู่โอกาสที่จะได้พัฒนาทักษะรอบด้านและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองไปกับการฝึกงานที่ไม่เหมือนใคร!

UNDPThailand เชิญชวนน้องๆ ชั้นปีสุดท้ายหรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา (ทำงานมาไม่เกิน 1 ปี) ผู้มีความสนใจในงานด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ งานสื่อสารองค์กร การทำคอนเทนต์ ผลิตสื่อดิจิทัล ฯลฯ มาร่วมท้าทายตัวเองกับการฝึกงานครั้งนี้!

 

 

UNDP เป็นองค์กรที่มีการทำงานในกว่า 170 ประเทศเพื่อช่วยขจัดความเหลื่อมล้ำทางสังคม แก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ทัดเทียมกัน

ดังนั้นแล้ว นโยบายส่วนใหญ่ของ UNDP จึงอยู่ภายใต้กรอบการทำงานเพื่อการพัฒนา การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละประเทศทั่วโลก

มาดูรายละเอียดการฝึกงานกันเลยค่ะ :D

 

 

คุณสมบัติเบื้องต้น:

– นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและเริ่มทำงานประจำได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี

– สาขาที่กำหนด : นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สังคมศาสตร์ การตลาด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติเสริม:

– มีความสนใจรวมถึงมีแรงจูงใจในการทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ

– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การรวบรวมข้อมูลและการวิจัยเพื่อนำไปใช้จริง

– เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจน และมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

– ทำงานเดี่ยวหรือเป็นทีมได้อย่างไร้ข้อจำกัด

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทัศนคติเชิงบวก

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 เมษายน 2022

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

แม้ว่าในการฝึกงานครั้งนี้จะไม่มีค่าตอบแทนที่เป็นกิจลักษณะ แต่ทาง UNDP จะมีเบี้ยเลี้ยงรายเดือนให้ 8,302.50 บาท ตามข้อกำหนดของนโยบายการฝึกงานของ UNDP ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตัวผู้ฝึกงานจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง

ใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม:

UNDP Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...