ทุน University College London เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่ UK มูลค่า 262,000 บาท

UCL Queen Square Institute of Neurology เป็นสถาบันภายในคณะ Brain Sciences ของ University College London (UCL) ที่ส่งเสริมการศึกษาทั้งในด้านของการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และทุนสนับสนุนจำนวนมาก

ในครั้งนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในสถาบันประสาทวิทยา UCL Queen Square จึงเสนอทุนการศึกษา UCL Queen Square Institute of Neurology International Excellence Scholarships ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2022

ทุนนี้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ สหราชอาณาจักร มีทั้งสิ้นจำนวน 4 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 ปอนด์ (ประมาณ 262,000 บาท) เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University College London

สาขาที่กำหนด : UCL Queen Square Institute of Neurology

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 6,000 ปอนด์ (ประมาณ 262,000 บาท) เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษา

จำนวนทุน : 4 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนตามเงื่อนไขและหลักสูตรของสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดความสามารถทางภาษาอังกฤษของ UCL Standard (เช่น IELTS 6.5 หรือสูงกว่า)

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

4 เมษายน 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

UCL Queen Square Institute of Neurology International Excellence Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...