ทุน DAAD สำหรับทำวิจัยไม่จำกัดสาขา ระยะสั้น 1 – 3 เดือน ณ เยอรมนี เบี้ยเลี้ยง 73,800 ต่อเดือน

โอกาสดีสำหรับเหล่านักวิจัยที่ต้องการทุนสนับสนุนและต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นมาถึงแล้ว!!

DAAD เสนอมอบทุน Research Stays for University Academics and Scientists สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักวิจัยที่มีสังกัด โดยไม่จำกัดสาขาวิชาเพื่อเข้าร่วมทำวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศเยอรมนี

จุดประสงค์ของโครงการนี้คือการสนับสนุนการวิจัยในระยะสั้นและเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเครือข่ายระหว่างเพื่อนร่วมงานที่เข้มแข็ง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้คือเหล่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการ และนักวิทยาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก และทำงานในองค์กรที่เชื่อถือได้ภายในประเทศของตนเอง

ทุนนี้จะมีระยะเวลา 1 – 3 เดือนโดยทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ผู้ได้รับเลือกจะได้รับทุน ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับหัวข้อวิจัยและตารางการวิจัยที่ผู้สมัครส่งมา โปรดทราบว่าทุนนี้ไม่สามารถต่ออายุได้

 

 

คุณสมบัติ:

– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก

– มีโครงการหรือหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือร่วมกับประเทศเยอรมนี

– เป็นอาจารย์ นักวิชาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ภายในสังกัดขององค์กรที่เชื่อถือได้

 

การสนับสนุน:

– การเข้าถึงสถาบันวิจัยที่มีคุณภาพหลายแห่งในเยอรมนี

– เงินทุนสำหรับการวิจัยที่จำเป็น (ไม่เกิน 3 เดือน)

– การประชุมวิชาการและการทัวร์บรรยาย

– เบี้ยเลี้ยงรายเดือนประมาณ 2,000 – 2,150 ยูโร (ประมาณ 73,800 – 79,300 บาท)

– ค่าเดินทาง (เว้นแต่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนอื่น)

– กรณีทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรัง : จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอันเป็นผลจากความทุพพลภาพหรือเจ็บป่วยเรื้อรังและไม่ได้รับการคุ้มครองโดยผู้ให้ทุนรายอื่น

– ประกันสุขภาพที่มีผลบังคับใช้ในประเทศเยอรมนี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

8 เมษายน 2022 (สำหรับทำวิจัยระหว่างเดือนสิงหาคม 2022 – มกราคม 2023)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

DAAD Thailand

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...