ทุนรัฐบาล ECNU เซี่ยงไฮ้ สนับสนุนบางส่วน – เต็มจำนวน เรียนต่อปริญญตรี โท และเอกที่ประเทศจีน ปี 2022

East China Normal University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยรัฐตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เป็นสถาบันที่เกิดจากการควบรวมกิจการระหว่าง Great China University และ Kwang Hua University ปัจจุบันติดอันดับที่ 371 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในประเทศจีน ทางสถาบันได้มีการจัดตั้งกองทุนสนับสนุน ECNU Shanghai Government Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้กับนักศึกษาต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ และผลักดันผู้ที่มีความสามารถให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นบนเวทีโลก โดยจะให้การสนับสนุนทั้งรูปแบบเต็มจำนวนและบางส่วนตามเงื่อนไขการพิจารณาการให้ทุน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : East China Normal University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ

✦ ประเภท A : ทุนเต็มจำนวน

♢ ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนและค่าที่พักในวิทยาเขต

♢ ได้รับประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

♢ หลักสูตรปริญญาตรีได้รับค่าครองชีพ 2,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 12,700 บาท)

♢ หลักสูตรปริญญาโทได้รับค่าครองชีพ 3,000 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 15,300 บาท)

♢ หลักสูตรปริญญาเอกได้รับค่าครองชีพ 3,500 หยวนต่อเดือน (ประมาณ 17,800 บาท)

✦ ประเภท B : ทุนบางส่วน

♢ ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

♢ สนับสนุนประกันสุขภาพที่ครอบคลุม

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องไม่ใช่พลเมืองจีน และต้องมีสุขภาพที่แข็งแรง

– ผู้สมัครหลักสูตร pre-college จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และอายุไม่เกิน 23 ปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลาย และอายุไม่เกิน 25 ปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญตรี และอายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครจะต้องไม่ได้รับทุนรัฐบาลจีนหรือทุนอื่นๆ ขณะที่สมัครทุนนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 พฤษภาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ECNU Shanghai Government Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...