ทุน TRU International Social Media Ambassador เรียนต่อปริญญาตรีที่แคนาดา ปี 2022

Thompson Rivers University ติดอันดับที่ 49 ของมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแคนาดา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในหลากหลายสาขาวิชาชีพ สนับสนุนทั้งการเรียน การฝึกอบรม การวิจัยและทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้คนทั่วโลก

ขณะนี้ทางสถาบันมีความยินดีที่จะประกาศรับสมัครทุนการศึกษา International Social Media Ambassador Awards สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเชิดชูและให้รางวัลแก่ความเป็นเลิศของนักศึกษาต่างชาติที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีที่สถาบัน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 32,500 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Thompson Rivers University

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 32,500 บาท)

จำนวนทุน : ไม่ระบุ

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาจากทุกประเทศสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้น และความคิดสร้างสรรค์

– มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

TRU International Social Media Ambassador Awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...