ทุนฝึกงาน CRG Summer ณ ประเทศสเปน สนับสนุนเต็มจำนวน ปี 2022

CRG Summer Internship เป็นโครงการฝึกงานระหว่างประเทศที่สนับสนุนทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากทุกประเทศทั่วโลก

การฝึกงานภาคฤดูร้อนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์การวิจัยภายใต้ขอบเขตที่แตกต่างกันเพื่อการเรียนรู้จากฐานข้อมูลจริงและนำไปต่อยอดได้

 

 

รายละเอียดทุน:

สถานที่ฝึกงาน : เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน

องค์กรที่ดูแล : CRG (ศูนย์ระเบียบจีโนม)

ระยะเวลา: 320 ชั่วโมงทำงาน (40 ชั่วโมง/สัปดาห์)

 

การสนับสนุน:

– ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกทั้งหมดจะได้รับค่าตอบแทน 600 ยูโร/เดือน (ประมาณ 22,300 บาท)

– ตั๋วเครื่องบินไปกลับจากประเทศต้นทาง – สเปน

✦ ตั๋วจากต้นทางภายในยุโรปสูงสุด 300 ยูโร (ประมาณ 11,100 บาท)

✦ ต่างประเทศสูงสุด 800 ยูโร (ประมาณ 29,700 บาท)

– บัตรกำนัลอาหาร (อาหารกลางวัน/วันทำงาน) นาน 2 เดือน

– นักศึกษาฝึกงานจะต้องจัดทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุของตนเองในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดเตรียมไว้

– นักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าที่พักของตนเอง

 

สาขาที่เปิดรับ:

✦ ชีววิทยาศาสตร์

✦ การวิจัยทางชีวการแพทย์

✦ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง

✦ ชีวสารสนเทศศาสตร์

✦ ชีวการแพทย์

✦ ชีวเคมี

✦ เภสัชวิทยา

✦ เคมี

 

คุณสมบัติ:

ดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครปริญญาตรีได้ที่นี่

ดูรายละเอียดและสมัครปริญญาโทได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

20 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

CRG Summer Internship 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...