ทุน TUM Asia Academic Distinction เรียนต่อปริญญาโทที่สิงคโปร์ ปี 2022

Technical University of Munich Asia เป็นสถาบันวิจัยและสถานศึกษาในสิงคโปร์ ที่มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม มีความเป็นผู้นำสูง และมีคุณธรรมเป็นเลิศ จึงเสนอทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้จะมอบให้เฉพาะสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตร MSc ระดับปริญญาโทที่สถาบัน ทั้งนี้ การมอบทุนจะพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัครโดยการสนับสนุนจะให้ทุนที่ครอบคลุมกับค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Technical University of Munich Asia

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่ครอบคลุมค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่ลงทะเบียน

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีสิทธิ์สมัคร

– ลงทะเบียนเรียนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสถาบัน

– ต้องมีผลการเรียนดีเด่น

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT – 88 to 100

– IELTS – 6.5

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

31 มีนาคม 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

TUM Asia Academic Distinction Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...