ทุน UWC Thailand 2022 สำหรับน้องมัธยม เรียนต่อทั้งในประเทศ+ต่างประเทศ สมัครเลยวันนี้!!

UWC (United World Colleges) เป็น movement ทางการศึกษาทั่วโลก ที่ใช้การศึกษาเป็นแรงรวบรวมผู้คนจากหลากหลายประเทศ เชื้อชาติ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างสันติภาพและอนาคตที่ยั่งยืน ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนโอกาสเพื่อสร้างผู้นำแห่งอนาคตที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ

ด้วยเหตุนี้ ทางคณะกรรมการองค์การสหสากลแห่งประเทศไทย (UWC National Committee Thailand) จึงมีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาประจำปี 2022 สำหรับน้องๆ วัยมัธยมศึกษาที่สนใจอยากเรียนต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถดูรายละเอียดพร้อมกันได้ดังนี้

 

 

คุณสมบัติ:

– มีสัญชาติไทย (หรือ สัญชาติอื่นๆ ที่ถือสถานะผู้ลี้ภัย (refugee) หรือ บุคคลไร้สัญชาติที่กำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย)

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (หรือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4)และไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 หรือ หลักสูตรอื่นในประเทศไทยที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า (เช่น โรงเรียนนานาชาติ)

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าในวันที่ส่งใบสมัคร

– ผู้สมัครต้องเกิดระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2547 – 1 กันยายน 2549 เท่านั้น

– เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

– ผู้สมัครที่มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยและพำนักอยู่ในประเทศไทย ต้องมีหลักฐานสนับสนุนการขอเอกสารเดินทางกรณีได้รับคัดเลือก (พิจารณาตามกรณี)

 

 

รายละเอียดทุนการศึกษาประจำปี 2022

หน่วยที่ 1 : UWC Robert Bosch College ประเทศเยอรมันนี

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 2 UWC South East Asia ประเทศสิงคโปร์

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 3 UWC East Africa ประเทศแทนแซเนีย

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 4 Li Po Chun UWC of Hong Kong

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

*เนื่องด้วยนโยบายที่โรงเรียนกำหนด ผู้สมัครจากครอบครัวฐานะยากจนจะได้รับพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ

 

หน่วยที่ 5 Li Po Chun UWC of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 356,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (HKD) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 6 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 7 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เป็นทุนการศึกษา 1 ทุน (สูงสุดเต็มจำนวน) โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง

 

หน่วยที่ 8 UWC Thailand จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 700,400 บาท ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 9 UWC ISAK Japan ประเทศญี่ปุ่น

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 300,000 เยน (JPY) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 10 UWC Costa Rica เมือง San Jose สาธารณรัฐคอสตาริกา

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 19,850 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 11 UWC-USA รัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 21,225 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 12 UWC Waterford Kamhlaba ประเทศสวาซิแลนด์

เป็นทุนการศึกษาบางส่วน 1 ทุน โดยจำนวนที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินของผู้ปกครอง เริ่มเทอมการศึกษาในเดือนมกราคม 2565 (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 11,000 ยูโร (EUR) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 13 UWC Maastricht ประเทศเนเธอร์แลนด์

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 29,500 ยูโร (EUR) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 14 UWC Atlantic College เมือง Vale of Glamorgan แคว้น Wales สหราชอาณาจักร

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองพร้อมชำระค่าเล่าเรียนส่วนที่เหลือ 34,250 ปอนด์ (GBP) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

หน่วยที่ 15 UWC Red Cross Nordic ประเทศนอร์เวย์

เป็นโควตาที่นั่งเรียน จำนวน 1 ที่ (ผู้ปกครองชำระค่าเล่าเรียน 326,500 โครน (NOK) ต่อปีการศึกษา เป็นเวลา 2 ปี)

 

 

วิธีสมัคร:

สามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

17 มกราคม 2022

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

UWC Thailand National Committee

[email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...