ทุน Confederation College เรียนต่อปริญญาตรี – โท ที่แคนาดา สูงสุด 8 ทุน!!

Confederation College เป็นวิทยาลัยศิลปศาสตร์และเทคโนโลยีประยุกต์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของแคนาดา มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จทั้งในแง่ของอาชีพและการใช้ชีวิต

เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ยอดเยี่ยมจากทั่วโลก ทางสถาบันจึงมีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษา สูงสุดจำนวน 8 ทุนให้กับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในประเทศแคนาดา

โดยทุนนี้จะมีมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 32,500 บาท) สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท โดยจะพิจารณาจากความเป็นเลิศทางวิชาการและผลงานที่ผ่านมา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Confederation College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – โท

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุนมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 32,500 บาท) สำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือก

จำนวน : 8 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดรับสมัครนักศึกษาจากทุกประเทศ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว

ผู้สมัครจำเป็นต้องมีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– IELTS : 6.0 to 6.5

– TOEFL IBT : 79 to 88

– PTE : 54 to 60

– Duolingo : 105 to 125

– CAEL : 60 to 70

– EAP : 65% to 75%

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Confederation College Award of Merit International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...