ทุน Singapore Bible College สนับสนุนค่าเล่าเรียนระดับอุดมศึกษาที่สิงคโปร์ ปี 2022-2023

Singapore Bible College เป็นวิทยาลัยพระคริสตธรรมคัมภีร์ในสิงคโปร์ ก่อตั้งในปี 1952 โดยได้รับการสนับสนุนจากสหภาพคริสตจักรจีน คณะกรรมการการประกาศข่าวประเสริฐของชาวคริสเตียน (CNEC) และมิตรภาพมิชชันนารีโพ้นทะเล (OMF) SBC ทั้งยังได้รับการรับรองจากสมาคมเทววิทยาแห่งเอเชีย

เพื่อช่วยสนับสนุนเหล่านักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาที่สิงคโปร์ ทางองค์กรจึงได้จัดตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับปี 2022 – 2023 ซึ่งเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้

ทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติ รวมถึงนักศึกษาในประเทศทุกคนที่สมัครเรียนในหลักสูตรใดอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่เปิดสอนใน Singapore Bible College ผ่านรูปแบบของค่าเล่าเรียนเพื่อมอบโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Singapore Bible College

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่กำหนด

 

คุณสมบัติ:

– นักศึกษาสิงคโปร์และนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญา อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาใดก็ได้ที่เปิดสอนในสถาบัน

– มีเกรดเฉลี่ยตามที่สถาบันกำหนดดังนี้

✦ อนุปริญญา : 2.4

✦ ปริญญาตรี : 2.6

✦ ปริญญาโท : 2.8

✦ ปริญญาโทสาขาเทววิทยา : 3.2

✦ DMin : 3.3

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ 2022

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Singapore Bible College International Scholarships 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...