ทุน Hong Kong Baptist University เรียนต่อปริญญาตรีที่ฮ่องกง มูลค่ากว่า 300,000 บาท

Hong Kong Baptist University เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาล ติดอันดับที่ 607 ของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก มีจุดมุ่งหมายในการปลูกฝังคุณธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร การจ้างงาน และความมุ่งมั่นต่อความดีของนักเรียน

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นและต้องการพัฒนาเพื่อประกอบอาชีพด้านด้านภาพยนตร์และการสื่อสาร ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งทุน School of Communication and Film Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2022 – 2023

ทุนนี้ออกแบบมาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะมอบให้กับนักศึกษานอกท้องถิ่น นอกแผ่นดินใหญ่ และนักเรียนที่ไม่ใช่ JUPAS การคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับผลการสัมภาษณ์และผลการเรียน จะได้รับรางวัลสูงสุด HK$70,000 (ประมาณ 300,000 บาท)

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Hong Kong Baptist University

สาขาที่กำหนด : School of Communication and Film

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : เงินสนับสนุนจำนวน 20,000 – 70,000 ดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 86,700 – 300,000 บาท) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการเรียนของผู้สมัคร

จำนวนทุน : สูงสุด 11 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– ต้องไม่ใช่คนในท้องถิ่น ไม่ใช่จากแผ่นดินใหญ่ และนักเรียนที่ไม่ใช่ JUPAS ในท้องถิ่น

– ลงทะเบียนในหลักสูตรหลักสูตรปริญญาตรี สาขาที่กำหนดซึ่งเปิดสอนใน School of Communication and Film

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน มี 3ALs, AAB หรือสูงกว่า ยกเว้นภาษาอังกฤษและภาษาจีนใน GCE

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนนขั้นต่ำ 35 หรือสูงกว่าใน IB

– ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน SAT 1630 ขึ้นไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโอกาสนี้

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

30 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

School of Communication and Film international awards 2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...