ทุนสนับสนุนที่พัก AUT เรียนต่อปริญญาตรีที่นิวซีแลนด์ มูลค่า 170,000 บาท สูงสุด 150 ทุน

Auckland University of Technology เป็นหนึ่งในสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลกของนิวซีแลนด์ มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตที่ยอดเยี่ยมเพื่อขับเคลื่อนโลกแห่งอนาคต

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีศักยภาพโดดเด่นและต้องการการสนับสนุนทางด้านการเงิน ทางสถาบันจึงได้จัดตั้งทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนนี้จะมอบให้สูงสุด 2 ภาคการศึกษา สนับสนุนในส่วนของที่พักอาศัย มูลค่า 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 170,000 บาท) สูงสุด 150 ทุนโดยคณะกรรมการจะพิจารณาจาก personals statement ของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Auckland University of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : สนับสนุนค่าที่พักมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 170,000 บาท) เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา

จำนวนทุน : 150 ทุน

 

คุณสมบัติ:

– เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

– ต้องชำระค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติแล้ว

– ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาแล้ว

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

150 AUT International Student Accommodation Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...