ทุน Global Fellow Scholarships สนับสนุนค่าเล่าเรียน ระดับปริญญาตรีที่เยอรมนี ปี 2021

Bard College Berlin ถือเป็นหนึ่งในถาบันที่มีคุณภาพของเยอรมนี มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการสอนแบบสหวิทยาการในสาขาศิลปศาสตร์ให้ขึ้นไปสู่ระดับแนวหน้าของยุโรป

เพื่อสนับสนุนนักเรียนในประเทศเยอรมนี Bard College Berlin ได้จัดตั้ง Global Fellow Scholarships สำหรับปีการศึกษา 2021-2022

ทุนนี้จะมอบให้กับหลักสูตร BA ระดับปริญญาตรีที่สอนที่ Bard College Berlin เป็นทุนสนับสนุนที่สามารถขอต่ออายุได้สูงสุด 4 ปีของการศึกษา

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Bard College Berlin

สาขาที่กำหนด : BA

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : ทุนสนับสนุนที่สามารถขอต่ออายุได้สูงสุด 4 ปีของการศึกษา

 

คุณสมบัติ:

– เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกสัญชาติ

– ลงทะเบียนในระดับปริญญาตรี หลักสูตร BA ที่ Bard College Berlin

– ผู้สมัครจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการรับการสนับสนุนทางด้านการเงิน

– ยินดีที่จะเรียนในวิทยาเขตตามที่กำหนดในเงื่อนไขของการเข้าเรียนที่สถาบัน

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Global Fellow Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...