ทุน Presidential international awards เรียนต่อปริญญาตรีที่ ม.Richmond USA ปี 2021

University of Richmond เป็นสถาบันเอกชนชั้นนำด้านศิลปศาสตร์ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชนผ่านความท้าทายทางวิชาการและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เพื่อช่วยสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและต้องการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งโครงการ Presidential international awards ขึ้น

ทุนนี้จะมอบให้ในรูปแบบของค่าธรรมเนียมของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2021 ใครสนใจมาดูรายละเอียดกันได้เลยค่ะ

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Richmond

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : มอบทุนหนึ่งในสามของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรที่เลือกลงทะเบียน ระยะเวลา 8 ภาคการศึกษา

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติในการสมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนในปีแรก

มีคะแนนทักษะภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

– TOEFL IBT : 100

– TOEFL PBT : 600

– IELTS : 7.5

– Duolingo : 125

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Presidential international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...