ทุน AUT-NCUK Excellence เรียนต่อปริญญาตรีที่ นิวซีแลนด์ ปี 2021

Auckland University Technology เป็นสถาบันวิจัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างมากในนิวซีแลนด์ ในแต่ละปีมีโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาจำนวนมาก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคต

หากคุณเป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถสูงและต้องการเปลี่ยนแปลงอนาคตในแบบของคุณ นี่คือทุนการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณพัฒนาตัวเองจนบรรลุเป้าหมายได้

ทุน AUT-NCUK Excellence จาก Auckland University Technology มีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักศึกษาที่มีความสามารถแรงจูงใจให้ลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีกับทางสถาบัน

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Auckland University of Technology

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : มอบค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาที่ได้รับเลือก ปีการศึกษา 2022/2023

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติในการสมัคร

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรี ที่เปิดสอนในสถาบัน

– ต้องชำระค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนแล้ว

– ต้องไม่ใช่พลเมือง หรือผู้ถือวีซ่าผู้พำนักของนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย หรืออยู่ในขั้นตอนการสมัครสำหรับประเภทดังกล่าว

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

พฤศจิกายนของทุกปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

AUT-NCUK Excellence Scholarships 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...