ทุนค่าเล่าเรียน Italia Hello เรียนต่อปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในอิตาลี ปี 2021

Italia Hello เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในอิตาลีที่ดำเนินการผ่านทางโลกออนไลน์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้นักศึกษาต่างชาติเข้าถึงแหล่งข้อมูลออนไลน์ฟรี

สำหรับปีการศึกษา 2021 – 2022 ทาง Italia Hello ได้เปิดโครงการทุนการศึกษาระดับนานาชาติให้กับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา

ทุนนี้จะให้การสนับสนุนที่พักฟรีและทุนสำหรับค่าเล่าเรียนภายใต้เงื่อนไขของทุนการศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของผู้สมัคร

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : Italia Hello

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

รูปแบบทุน : ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับเรียนต่อและค่าที่พักในประเทศอิตาลี

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนในสถาบัน

– ต้องมีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ (เปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Italia Hello international awards 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...