ทุน Early Offer ระดับนานาชาติ เรียนต่อปริญญาตรี ในออสเตรเลีย ปี 2021

University of Notre Dame เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนนิกายโรมันคาธอลิกที่มีสาขาทั่วประเทศ ก่อตั้งขึ้นใน 1989 โดยมีเป้าหมายในการปลูกฝังการวิจัยที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์เพื่อผลงานที่มีคุณภาพสูงและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การสนับสนุนในชุมชนที่ด้อยโอกาส

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการจัดตั้งทุน International Early Offer สำหรับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นสูง ปีการศึกษา 2021 – 2022

ทุนนี้จะยกเว้นค่าเล่าเรียนบางส่วนให้กับหลักสูตรปริญญาตรี ทุกสาขาสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

 

 

รายละเอียดทุน:

สถาบันในสังกัด : University of Notre Dame

สาขาที่กำหนด : ไม่ระบุ

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รูปแบบทุน : มหาวิทยาลัย Notre Dame จะมอบส่วนลดครอบคลุมค่าเล่าเรียนประจำปี 25% เป็นเวลาสูงสุด 1 ปี (หรือ 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องกัน)

 

คุณสมบัติ:

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– ลงทะเบียนในหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในสถาบัน

– มีผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ดี

 

วิธีสมัคร:

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

10 ตุลาคม 2021

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

International Early Offer Scholarship 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...