ทุนสูงสุด 100% เรียนต่อปริญญาตรี หลักสูตรภาษาอังกฤษ/เวียดนาม ที่ Ton Duc Thang U.

ในปีการศึกษา 2021-2022 มหาวิทยาลัยชื่อดังจากประเทศเวียดนามอย่าง Ton Duc Thang University (TDTU) มอบทุนการศึกษาประมาณ 200 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียนประมาณ 50% – 100% และค่าหอพักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

โดยมีทุนการศึกษาทั้งหมด 2 ทุนด้วยกัน ได้แก่ ทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ และทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนาม รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า 50% – 100% ครอบคลุมดังนี้

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

– หลักสูตรภาษาอังกฤษ (12 หลักสูตร) ตรวจสอบได้ ที่นี่

– หลักสูตรภาษาเวียดนาม (39 หลักสูตร) ตรวจสอบได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2020-2021

– มีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างน้อย 6.5 (เต็ม 10.0)

– ผู้สมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น IELTS อย่างน้อย 5.0 หรือเทียบเท่า หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 45 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนาวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาเวียดนาม

– ใบรับรองสุขภาพ ที่ออกโดยหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียด และวิธีการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– 15 มิถุนายน 2021 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2021)

– 15 ตุลาคม 2021 (สำหรับภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2022)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– เว็บไซต์: tdtu

– อีเมล: [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...