British Council IELTS Prize ให้ทุนเรียนต่อนอกมูลค่า 40,000 – 200,000 บาท!!

สอบ IELTS ได้คะแนนดีมีรางวัล!! ทาง British Council มีทุนการศึกษาให้นักเรียนทุกคนที่สอบ IELTS และอยากเรียนต่อต่างประเทศ มูลค่าสูงสุดถึง 200,000 บาท เลยทีเดียวค่ะ

ทุนการศึกษานั้นก็คือ British Council IELTS Prize โดยนักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาก็ต่อเมื่อนำไปสมัครสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ที่ยอมรับการใช้คะแนน IELTS ในการสมัครเข้าเรียนต่อ ประจำปีการศึกษา 2021 – 2022 หากสนใจเลื่อนลงไปดูข้อมูลทุนเพิ่มเติมกันได้เลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท

– รางวัลที่ 2 มูลค่า 80,000 บาท

– รางวัลที่ 3 มูลค่า 40,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาตรี

– ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย

– มีผลคะแนนสอบ IELTS ที่สมัครสอบกับทาง British Council ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2020

– ต้องมีคะแนน IELTS ขั้นต่ำ 6.0 ขึ้นไปทั้ง 4 ส่วนของการทดสอบ

– สมัครเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ยอมรับใช้คะแนน IELTS เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา

– จะเริ่มเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีในปีการศึกษา 2021/22

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ผลคะแนน IELTS (ต้องส่งจดหมายภายในวันที่ 16 ก.ค. 2021)

– สำเนาพาสปอร์ต/บัตรประชาชน

– สำเนารูปถ่ายขนาดพาสปอร์ต

– หลักฐานผลคะแนน IELTS

– ใบรับรองผู้พิการ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอทุนการศึกษาทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ieltsasia

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...