ทุนประถม-มัธยม สูงสุด 500,000 บาท ที่ Southwestern Academy สหรัฐอเมริกา

ทุนเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาสูงสุด USD$16,000 (ราว 500,000 บาท) !! สำหรับน้องๆ ระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา ที่ต้องการเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนอย่าง Southwestern Academy ที่รัฐ California เมือง San Marino ห่างจากใจกลางเมือง Los Angeles เพียง 15 นาที

โดยผู้สมัครต้องมีคะแนนดีเด่นด้านวิชาการ (Academic) และหากมีความสามารถด้านศิลปะ (Arts) ดนตรี (Music) กีฬา (Sports) หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด USD$16,000 (ราว 500,000 บาท)

– ทางโรงเรียนมีคลาส English Language Support (ELS) หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ ให้กับนักเรียนต่างชาติที่ภาษายังไม่ดีมากนัก

– สามารถรับนักเรียนระยะสั้นทดลองเรียน 1 เทอม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับประถมศึกษา หรือมัธยมศึกษา เกรด 6 – 11 (เทียบเท่า ป.6 – ม.5)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีอายุ 11 – 17 ปี และต้องการไปเรียน Grade 6 – 11 ที่สหรัฐอเมริกา

– มีคะแนนดีเด่นด้านวิชาการ (Academic) และหากมีความสามารถด้านดนตรี (Music) ศิลปะ (Arts) หรือ กีฬา (Sports) หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สำหรับการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร USD$200 (ประมาณ 6,300 บาท)

– สำเนาพาสปอร์ต

– สำเนาใบรับรองผลการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ย้อนหลัง 3 ปี

– ผลคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL และ SSAT

– หนังสือรับรอง 3 ฉบับ จากครูวิชาเลข 1 ฉบับ ครูวิชาภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ และ ครูวิชาอื่นๆ 1 ฉบับ

– ใบรับรองแพทย์ฉบับภาษาอังกฤษว่ามีผลตรวจเชื้อ COVID-19 เป็นลบ

 

วิธีการสมัคร:

สอบถามวิธีการสมัครเพิ่มเติมได้ที่

– โทร 062 396 5966 หรือ

– Facebook คลิก!

 

ปิดรับสมัคร:

– เทอม 1 : Fall Term : ก.ย. – ธ.ค. นักเรียนควรสมัครเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันเปิดเรียนค่ะ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

@educationseeds

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...