ทุนเรียนฟรี ที่พักฟรี!! ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ NPU สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษาจาก Northwestern Polytechnic University เรียนต่อทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทแบบเต็มจำนวนที่สหรัฐอเมริกา!!!

เพราะขณะนี้มีทุนการศึกษาอย่าง President’s Scholarship และ Housing Scholarship ฟรีทั้งค่าเล่าเรียน และค่าที่พักให้นักศึกษาต่างชาติ หากสนใจไปดูรายละเอียดทุนกันได้เลยค่ะ :)

 

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– President’s Scholarship: ฟรีค่าเล่าเรียน 100%

– Housing Scholarship: ฟรีค่าเล่าเรียน 100% และที่พักฟรีในมหาวิทยาลัย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาดังนี้

– computer science (BSCS)

– business administration & information sciences (BBAIS)

 

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังนี้

– computer science (MSCS)

– electrical engineering (MSEE)

– business administration (MBA)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครทุน President’s Scholarship ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมของการศึกษาล่าสุดอย่างน้อย 3.30 เต็ม 4.00

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ทางทุน President’s Scholarship กำหนดคือ TOEFL 78 (iBT), IELTS 6.0 หรือ PTE Academic 58 เป็นต้น

– ผู้สมัครทุน Housing Scholarship ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมของการศึกษาล่าสุดอย่างน้อย 3.50 เต็ม 4.00

– มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่ทางทุน Housing Scholarship กำหนดคือ TOEFL 80 (iBT), IELTS 6.5 หรือ PTE Academic 64 เป็นต้น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– letter of recommendation จำนวน 1 ฉบับ

– หลักฐานผลคะแนนภาษาอังกฤษ

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 มิถุนายน 2021 (สำหรับปีการศึกษา Fall 2021)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

npu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...