ทุนเต็มจำนวนสนับสนุนสตรีในสาขา STEM จาก British Council เรียนต่อปริญญาโท ที่ UK

British Council scholarships for women in STEM ทุนสนับสนุนผู้หญิงที่หลงใหลในสาขา STEM ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรืออุตสาหกรรมการเกษตร ให้ได้ศึกษาต่อปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร

ทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก British Council นี้มุ่งสร้างประโยชน์ให้กับผู้หญิงทั้งจากทวีปอเมริกา, เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะการวิจัยพบว่ามีผู้หญิงเพียง 30% เท่านั้นที่เลือกเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องกับ STEM รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ได้ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรที่ขึ้นชื่อด้าน STEM

– ค่าเล่าเรียน, ค่าครองชีพ, ค่าเดินทาง, ค่าวีซ่า และค่าธรรมเนียมการคุ้มครองสุขภาพ

– การสนับสนุนพิเศษสำหรับคุณแม่

– สนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่ทางทุนกำหนด ดังนี้

– Energy Transition and Climate Change ที่ University of Glasgow

– Health and Life-Sciences ที่ Liverpool John Moores University

– Agriculture ที่ University of Stirling

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้หญิง และเป็นพลเมืองอาศัยอยู่ในประเทศที่ทางทุนการศึกษากำหนด (ประเทศไทยมีสิทธิ์สมัคร)

– สามารถเข้าเรียนหลักสูตรเต็มเวลาที่สหราชอาณาจักร ในปีการศึกษาเดือนกันยายน/ตุลาคม ปี 2021-2022

– มีความต้องการสนับสนุนทางการเงิน

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้

– มีความกระตือรือร้นในสาขาที่มีประสบการณ์การทำงาน หรือมีความสนใจในสาขาวิชาของตน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักสูตรและมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ดังด้านล่างนี้

Energy Transition and Climate Change ที่ University of Glasgow

Health and Life-Sciences ที่ Liverpool John Moores University 

Agriculture ที่ University of Stirling

 

ปิดรับสมัคร:

แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

britishcouncil

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...