ทุน Heinrich Böll Foundation ระดับปริญญาโท-เอก เรียนต่อที่เยอรมนี ไม่จำกัดสาขาวิชา

มูลนิธิ Heinrich Böll Foundation มอบทุนการศึกษาเป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากนอกประเทศเยอรมนี

โดยเป็นทุนค่าครองชีพสำหรับนักศึกษาที่ได้รับใบตอบรับเข้าเรียน หรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีโดยไม่จำกัดสาขาวิชา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุนปริญญาโท: ค่าครองชีพ 861 ยูโร (ราว 31,000 บาท) และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 276 ยูโร (ราว 10,000 บาท)

– ทุนปริญญาเอก: ค่าครองชีพ 1,200 ยูโร (ราว 43,000 บาท) และเงินสงเคราะห์ครอบครัว 276 ยูโร (ราว 10,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุกสาขาวิชาในสถาบันที่เข้าร่วม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโทที่สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐหรือที่ได้รับการยอมรับในเยอรมนี

– มีความรู้ภาษาเยอรมันอย่างน้อย DSH ระดับ 2 หรือ TestDaf B2

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม และมีผลงานทางวิชาการที่โดดเด่น

– การมีส่วนร่วมทางสังคมและความสนใจในการเมือง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มใบสมัคร

– ใบตอบรับการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนีที่เข้าร่วม

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษาล่าสุด

– ใบรับรองการลงทะเบียนนักเรียน

– หลักฐานความสามารถทางภาษาเยอรมัน

– จดหมายอ้างอิงจากบุคคลที่สาม เกี่ยวกับความมุ่งมั่นทางสังคม

– จดหมายอ้างอิงจากอาจารย์ หรือมหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

daad & boell

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...