Türkiye Scholarships ทุน 100% จากรัฐบาลตุรกี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปิดรับสมัคร 20 ก.พ. 2021

ทุนรัฐบาลตุรกีเปิดรับสมัครแล้วน้าา :D นั่นก็คือทุน Türkiye Scholarships 2021-2022 จากรัฐบาลตุรกี ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนต่อทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เป็นอีกหนึ่งทุนเรียนต่อต่างประเทศที่น่าสนใจ เพราะเป็นทุนเต็มจำนวน 100% ครอบคลุมทุกค่าใช้จ่าย รวมถึงมีคอร์สเรียนภาษาตุรกีให้ด้วย! ดูรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้

– ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ

– ค่าเบี้ยเลี้ยงรายเดือน 800 – 1,600 TRY (ราว 3,200 – 6,400 บาท)

– ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ประกันสุขภาพ

– หอพักฟรี

– คอร์สเรียนภาษาตุรกี 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ปริญญาตรี

– ปริญญาโท

– ปริญญาเอก

– ทุนวิจัยระยะสั้น

ตรวจสอบหลักสูตรได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 70% ขึ้นไป อายุไม่เกิน 21 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ย 75% อายุไม่เกิน 30 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอก เกรดเฉลี่ย 75% อายุไม่เกิน 35 ปี

– ผู้สมัครคณะแพทย์ หรือเภสัช เกรดเฉลี่ย 90% ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาพาสปอร์ต

– รูปถ่ายปัจจุบัน

– สำเนาใบรับรองผลการเรียน

– สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา

– ผลคะแนน GRE, GMAT, DELF, YDS, YOS หรือ SAT ขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

– ผลวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS ตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

– งานวิจัยหรือตัวอย่างผลงานทางวิชาการ (ระดับปริญญาเอกเท่านั้น)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

20 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

turkiyeburslari

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...