เตรียมตัวให้พร้อม! ทุนจากไต้หวันเรียนภาษาจีนระยะสั้น (HES) เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ 2564

ทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปี 2021 กับทุน Huayu Enrichment Scholarship (HES) เป็นทุนที่สนับสนุนโดยกระทรวงศึกษาธิการไต้หวัน (Taiwan Ministry of Education)

สำหรับใครที่ชื่นชอบภาษาจีนอย่าพลาดเลยล่ะ! ทั้งได้เรียนภาษา สัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆ แล้วยังได้รับทุนเป็นค่าครองชีพรายเดือนอีกด้วย! เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์นี้ รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าใช้จ่ายเดือนละ NT$25,000 (ประมาณ 27,000 บาท)

 

ช่วงเวลาให้ทุนการศึกษา:

1 กันยายน 2564 – 31 สิงหาคม 2565

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมเป็นระยะเวลา 3, 6, 9, และ 12 เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป

– ต้องมีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.2

– ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยและไม่ถือสัญชาติไต้หวัน

– ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ

– ปัจจุบันต้องไม่เป็นนักศึกษาในสถาบันภาษาหรือสถาบันการศึกษาต่างๆ ในไต้หวัน

– ไม่มีสถานะเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาที่ได้รับทุน

– เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนใดๆ จากรัฐบาลไต้หวัน

– ไม่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ จากรัฐบาลไต้หวันหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในไต้หวัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มการสมัครทุนที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน (ดาวน์โหลดได้ที่นี่)

– สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาเอกสารรับรองการศึกษาขั้นสูงสุดและเอกสารแสดงผลการเรียนฉบับสมบูรณ์ (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

– เอกสารรับรองการสมัครเรียนภาษากับสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยในไต้หวัน อย่างน้อย 1 แห่ง โดยจะต้องเรียนภาษาอย่างน้อย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

– เอกสารแนะนำจากสถาบันการศึกษาของไทยที่เคยศึกษาหรือจดหมายอ้างอิงจากหน่วยงานของรัฐบาลไทยจำนวน 2 ฉบับ (เอกสารฉบับจริงที่มีลายเซ็นและปิดผนึกเรียบร้อย)

– ผู้ที่ต้องการสมัครทุน HES ระยะเวลา 9-12 เดือน จำเป็นต้องส่งสำเนาผลสอบ TOCFL Level 3 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK)

– ผู้ที่ต้องการสมัครทุน HES ระยะเวลา 3-6 เดือน จำเป็นต้องส่งสำเนาผลการสอบ TOCFL Level 2 ขึ้นไป (ไม่พิจารณาผลสอบ HSK) หรือผลการสอบ TOEIC 550 ขึ้นไป หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ ที่เทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารสำหรับสมัครทุนมายังที่อยู่ต่อไปนี้

Education Division,
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
(40/64 Soi Vibhavadi-Rangsit 66, Vibhavadi-Rangsit Road,
Talat Bangkhen, Laksi, Bangkok 10210 Thailand)

 

กำหนดการรับสมัคร:

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2564

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Huayu Enrichment Scholarship (HES) 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...