16 คำสแลงภาษาอังกฤษพร้อมความหมาย ที่เหล่าวัยรุ่นยุคใหม่เลือกใช้ในปี 2020

เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบัน ภาษา ประเพณี และวัฒนธรรม ต่างมีความสำคัญต่อกันและกันเป็นอย่างมาก จึงทำให้เกิดคำศัพท์ใหม่ๆ หรือคำศัพท์เดิมพร้อมความหมายใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมายในแต่ละปี

รวมไปถึงทั้ง 16 คำศัพท์สแลงด้านล่างนี้ ที่เป็นคำศัพท์สำหรับวัยรุ่นยุคใหม่ หากรู้ไว้จะช่วยให้เข้าใจบริบทเนื้อหา และความหมายใหม่ๆ มากขึ้น ดังนี้

 

 

#1 Wig

ความหมาย: วลีที่ใช้เพื่อกล่าวถึงสิ่งที่น่าอัศจรรย์และน่าทึ่ง สามารถกระตุ้นให้ผู้ที่พบเห็นตกใจจนผมปลอม (Wig) หลุดออกมา

ตัวอย่างการใช้:

A: I got free tickets to Katy Perry’s show!

B: No way omg WIG!

 

#2 Big Yikes

ความหมาย: มาจากคำว่า ‘Yikes’ แต่มีความหมายที่รุนแรงกว่า มักสื่อถึงสิ่งที่น่าอับอายมากที่คุณหรือเพื่อนๆ ได้ทำลงไป

ตัวอย่างการใช้:

A: My crush heard me talking about him and now he thinks I’m crazy.

B: Big yike.

 

 

#3 Bet

ความหมาย: เป็นคำที่มีหลายความหมาย สามารถใช้แทนคำว่า ‘Yes’ หรือ ‘OK’ ได้ หรือสามารถใช้ตอบในกรณีที่มีคนท้าทายคุณได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้:

– A: “Hey, I got your text message. See you at the club later.”

B: “Bet.”

– A: “You’re not going to come to the party tonight. You never come to these types of events.”

B: “Alright, bet.”

 

 

#4 Fire

ความหมาย: อ้างอิงถึงสิ่งที่เจ๋งและน่าทึ่ง

ตัวอย่างการใช้:

– “That outfit is fire.”

– “The movie was fire, you have to check it out.”

 

#5 Cap / No cap

ความหมาย: Cap หมายถึงการโกหกบางสิ่งบางอย่าง ในขณะที่ No cap หมายถึงการบอกความจริง

ตัวอย่างการใช้:

– “What you said is the biggest cap I’ve heard in a minute.”

– “All you do is cap, there’s nothing real about you.”

 

#6 Flex

ความหมาย: คำกริยา To flex หมายถึงการโอ้อวด ในขณะที่คำนามหมายถึงการโชว์ออฟ หรือเอาดีเอาเด่น เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้:

– “He drove himself to school in a new car the day after he got his license. He’s trying to flex.”

– “Big flex, I just got a job promotion last night.”

 

#7 Lewk

ความหมาย: เป็นรูปแบบของคำว่า ‘Look’ หมายถึงลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ หรือเครื่องแต่งกายหรือรูปลักษณ์ที่สร้างขึ้นมาอย่าพิเศษ ละเอียด และรอบคอบ

ตัวอย่างการใช้:

– “Their dress at prom was a lewk.”

– “Did you see Megan Thee Stallion’s lewk in her newest video?”

 

#8 Lit

ความหมาย: เป็นคำคุณศัพท์ (Adj.) ใช้อธิบายเมื่อมีบางสิ่งที่น่าตื่นเต้น หรือมหัศจรรย์เกิดขึ้น ทั้งนี้อาจหมายถึงการมีอาการมึนเมาก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างการใช้:

– “That party was lit.”

– “I was way too lit last night.”

 

#9 Lowkey / Highkey

ความหมาย: Lowkey หมายถึงเล็กน้อย, เป็นความลับ หรือเจียมเนื้อเจียมตัว ตรงข้ามกับ Highkey ที่หมายถึงแสดงความจริงใจ หรือกล้าแสดงออกในบางสิ่ง

ตัวอย่างการใช้:

– “I lowkey can’t wait for summer to be over.”

– “I highkey love snow.”

 

#10 Salty

ความหมาย: เป็นคำคุณศัพท์ (Adj.) หมายถึงการทำให้รำคาญ หรืออารมณ์เสีย มักจะเกิดขึ้นกับสิ่งเล็กน้อย

ตัวอย่างการใช้:

– “You look really salty right now. What happened?”

– “I’m mad salty right now though, lowkey.”

 

#11 Slay

ความหมาย: คำกริยา To slay คือการทำได้ดีมากๆ หรือประสบความสำเร็จในบางสิ่ง คำนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วง 1970s – 1980s ท่ามกลางวัฒนธรรม Drag Queen และงานบอล (Ballroom Culture)

ตัวอย่างการใช้:

– “She slayed that fit” or “I slayed that test.”

– “How do I look?” “Girl, you slay.”

 

#12 Shook

ความหมาย: อาการที่แสดงออกเมื่อได้รับผลกระทบจากบางสิ่งที่เป็นลบ โดยเฉพาะทางอารมณ์และความรู้สึก เช่น อาการตกใจ, ประหลาดใจ หรือกลัว เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้:

– “Can’t believe how that movie ended. I’m shook.”

 

#13 Tea

ความหมาย: Tea หมายถึงการนินทา และ “spilling the tea” หมายถึงการแสดงท่าทางว่านินทา มีที่มาจากวัฒนธรรม black drag culture นอกจากนี้ยังใช้ในทำนองเห็นด้วยกับประเด็นที่ใครบางคนเพิ่งพูด

ตัวอย่างการใช้:

– “Spill the tea, what did he say?”

– “Last night was a mess. Here’s the tea.”

– “And then I said, I can’t support or be with someone who doesn’t love and support me.” “Tea.”

 

#14 Thirsty

ความหมาย: หมายถึงเมื่อใครบางคนกระตือรือร้น และสิ้นหวังมากเกินไป โดยเฉพาะเมื่อต้องการความสนใจ, การอนุมัติ หรือคำชมเชย

ตัวอย่างการใช้:

– “He’s posted, like, 10 selfies in the last hour. He’s so thirsty.”

 

#15 Yeet

ความหมาย: เป็นคำที่ใช้งานได้หลากหลาย ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นคำกริยาเพื่อบรรยายกระบวนการทิ้งสิ่งของด้วยความเร็วสูง

ตัวอย่างการใช้:

– “That car hit the fire hydrant and then quickly went away. It went YEET.”

 

#16 Sksksksk

ความหมาย: เป็นวลีที่ใช้งานได้หลากหลาย ส่วนใหญ่ใช้เพื่อแสดงออกถึงความตื่นเต้น ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร หรือเปลี่ยนวลีอย่างไร จึงเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆ VSCO girls เพื่อแสดงถึงความตื่นเต้น

ตัวอย่างการใช้:

A: “Are you going to the party tonight?”

B: “SKSKSKSK YES!”

 

ที่มา: insider

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...