TUMUN Conference 2021 พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำผ่านการประชุมสหประชาชาติจำลอง

กลับมาอีกครั้งกับการประชุมสหประชาชาติจำลอง TUMUN Conference 2021 จัดโดยชมรมผู้นำเยาวชนสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจุดเริ่มต้นของการประชุมนี้เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำของเยาวชนรุ่นใหม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการพูดในที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

ต่อมา TUMUN ได้ขยายตัวโดยรับหน้าที่ในการสร้างความตระหนักและความสนใจเกี่ยวกับ MUN ในหมู่เยาวชนไทย จึงเปิดให้มีการจัด TUMUN Conference เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศในการปลดล็อกศักยภาพของพวกเขา

 

ระยะเวลาและสถานที่เข้าร่วมประชุม:

วันที่ 15 – 17 มกราคม ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท, กรุงเทพมหานครฯ

 

เนื้อหาการประชุม:

หัวข้อเกี่ยวกับ “Aesthetic Structural Oppression” ปัญหาเชิงโครงสร้างในสังคม ความไม่เท่าเทียม และความอยุติธรรม โดยในการประชุมปีนี้จะสร้างชุดคำถามเพื่อระบุหัวข้อของการอภิปราย และแสวงหาแนวทางแก้ไขกับคณะกรรมการทั้ง 4 ชุด ได้แก่

– UNSC

– WHO

– UNCTAD

– the 6th Committee (Legal Committee)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

นักเรียนหรือนักศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา จากโรงเรียนใดหรือมหาวิทยาลัยใดก็ได้

– ไม่จำกัดสัญชาติ

– มีอายุระหว่าง 16 – 25 ปี

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร:

– สมัครในฐานะผู้แทน (Delegate) 3,750 บาท

– สมัครในฐานะผู้สังเกตการณ์ (Observer) 3,250 บาท

– ค่าเข้าร่วม Social Event 750 บาท

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

18 ธันวาคม 202

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

tumunconference2021

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...