ทุน Chinese Government Scholarship ทุกระดับปริญญา ศึกษาต่อที่ BIT ประเทศจีน

ทุนจากประเทศจีนมาอีกแล้ว!! คราวนี้เป็นทุนศึกษาต่อที่ Beijing Institute of Technology (BIT) ณ กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีนที่เป็นศูนย์กลางทั้งด้านการปกครอง เศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรมของประเทศ

โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนจาก Chinese Government Scholarship สนับสนุนโดย Chinese Scholarship Council (CSC) อีกหนึ่งทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เลื่อนลงไปดูรายละเอียดกันเลย :)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

– การลงทะเบียนค่าเล่าเรียน

– การทดลองในห้องปฏิบัติการ

– การฝึกงาน

– ตำราพื้นฐาน

– ที่พักในหรือนอกมหาวิทยาลัย

– ประกันสุขภาพ และการคุ้มครองทางการแพทย์

– ค่าครองชีพรายเดือน ตั้งแต่ 2,500 – 3,500 หยวน (ราว 11,500 – 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาที่ BIT เปิดสอน ทั้งหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องไม่ใช่พลเมืองจีน และมีสุขภาพดี

– ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นๆ ของจีนในขณะที่สมัคร

– ต้องลงทะเบียนเรียนที่ BIT ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก แบบเต็มเวลา

– สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมาแล้วมากกว่าหนึ่งปี

– ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโท ควรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

– ผู้สมัครปริญญาเอก ควรมีอายุต่ำกว่า 40 ปี และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

– หากสมัครหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดระดับภาษาอย่างเช่น IELTS หรือ TOEFL ตามที่ทางทุนกำหนด

– หากสมัครหลักสูตรภาษาจีน ต้องมีผลวัดระดับภาษาจีนอย่างน้อย HSK 4

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CSC application form

– ใบรับรองการจบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– ใบรับรองผลการเรียนของหลักสูตรการศึกษาก่อนหน้า

– BIT Advisor Recommendation Form

– Curriculum Vitae

– Personal Statement

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– สำเนาพาสปอร์ต

– Physical Examination Record

– หลักฐานผลคะแนนภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

1. สร้างแอคเคาท์ที่ campuschina เลือก Type B โดย agent No. ของ BIT คือ 10007 แล้วดาวน์โหลด application form และจดหมายเลข CSC serial number ของตัวเอง

2. สร้างแอคเคาท์ที่ BIT และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมประมาณ 600 หยวน (ราว 2,800 บาท) และจดหมายเลจ BIT application number ของตัวเอง

 

ปิดรับสมัคร:

15 เมษายน 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

isc.bit.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...