ทุน Erasmus+ ระดับ ป.โท ด้าน Education Policies for Global Development (GLOBED)

ทุนจาก Erasmus Mundus กับทุนระดับปริญญาโท ด้านนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาระดับโลก หรือ The Master in Education Policies for Global Development (GLOBED) มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในสาขาโลกาภิวัตน์, การศึกษา และการพัฒนาระหว่างประเทศ

หลักสูตรนี้สามารถรับโอกาสศึกษาต่อได้ถึง 4 มหาวิทยาลัยดังด้วยกัน ทั้ง Universitat Autònoma de Barcelona, University of Glasgow, University of Bremen และ University of Cyprus หากนี่คือสาขาที่ถนัดและสนใจ รีบเลื่อนลงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลย :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

 

– ค่าเดินทาง

 

– ค่าครองชีพ

 

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

 

– ค่าย้ายถิ่นฐาน

 

– ประกันสุขภาพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ในหลักสูตร The Master in Education Policies for Global Development (GLOBED)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การศึกษา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น Sociology, Social/Cultural Anthropology, Political Sciences, Human Geography หรือ International Relations เป็นต้น

– มีเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 7 เต็ม 10 (หรือเทียบเท่า C) หรือเกรดเฉลี่ย 2.75 เต็ม 4

– มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับสูง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– สำเนาพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ

– สำเนาใบรองรองการจบการศึกษา

– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา

– หลักฐานการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามที่ทางทุนกำหนด เช่น IELTS, TOEFL หรือ Cambridge เป็นต้น

– Letter of Motivation

– Recommender

– เรียงความสั้นๆ ในหัวข้อที่เสนอโดยคณะกรรมการวิชาการ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดและวิธีการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 กุมภาพันธ์ 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

globed

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...