Yale Young Global Scholars โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการภาคฤดูร้อนระดับมัธยม

Yale Young Global Scholars (YYGS) 2021-2022 เป็นโครงการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการและความเป็นผู้นำในภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนมัธยมปลายที่โดดเด่นจากทั่วโลก

ในแต่ละปี ช่วงซัมเมอร์นี้มีนักเรียนจากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้นักเรียนมีอำนาจในการสร้างชุมชนระดับโลก ออกแบบสหวิทยาการที่ส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สามารถยื่นขอทุนการศึกษาได้ ดูรายละเอียดได้ ที่นี่

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุอย่างน้อย 16 ปีภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2021

– สามารถเข้าร่วมหลักสูตรการศึกษาที่ดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษได้

– กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

– จะสำเร็จการศึกษาในเดือนพฤษภาคม / มิถุนายน 2565 หรือ 2566 จากซีกโลกเหนือ หรือในเดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2564 หรือ 2565 จากซีกโลกใต้

– สมัครเข้าร่วม YYGS เป็นครั้งแรก

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– รายการการเข้าร่วมกิจกรรม

– เรียงความ

– ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการ

– จดหมายแนะนำ 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 พฤศจิกายน 2020 (11:59 EST)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

globalscholars

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...