ทุน NSP พร้อมค่าครองชีพ 15,000 – 40,000 บาท ระยะทุน 1-10 เดือนที่ประเทศสโลวาเกีย

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัย และศิลปิน กับทุน The National Scholarship Programme of the Slovak Republic (NSP) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์การวิจัยและการกีฬาของประเทศสโลวาเกีย

โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นสามารถเลือกศึกษาต่อในทุกสาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทุกแห่งในสโลวาเกีย ระยะทุนตั้งแต่ 1-10 เดือน พร้อมมีเงินค่าครองชีพแต่ละเดือนให้! รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนพร้อมค่าครองชีพ ดังนี้

– นักศึกษา ค่าครองชีพ 400 € – 734 € (ราว 15,000 – 27,000 บาท) ต่อเดือน

– อาจารย์มหาวิทยาลัย / นักวิจัย / ศิลปิน ค่าครองชีพ 734 € – 1050 € (ราว 27,000 – 40,000 บาท) ต่อเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– นักศึกษาระดับปริญญาโท

– นักศึกษาปริญญาเอก

– อาจารย์มหาวิทยาลัย

– นักวิจัย

– ศิลปิน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดูรายละเอียดผู้สมัครได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– curriculum vitae

– motivation letter

– two recommendation letters

– ใบรับรองผลการเรียน

– ใบตอบรับเข้าศึกษาต่อที่สถาบันใดๆ ในประเทศสโลวาเกีย

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดการสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

– 31 ตุลาคม 2020 เวลา 16:00 น. CET – ทุนการศึกษาจะอยู่ในช่วงภาคการศึกษาฤดูร้อนของปีการศึกษาปัจจุบัน

– 30 เมษายน 2021 เวลา 16:00 น. CET – ทุนการศึกษาจะอยู่ในช่วงปีการศึกษาหน้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

scholarships.sk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...