ทุนเต็มจำนวนจากรัฐบาลจีน ระดับป.โท & ป.เอก ด้าน ‘วิทยาศาสตร์’ ที่ Harbin Institute of Technology

Chinese Government Scholarship Program คือทุนการศึกษาเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ศึกษาต่อที่ Harbin Institute of Technology ประจำปีการศึกษา 2021-2022 ที่ประเทศจีน

ทุนการศึกษานี้สนับสนุนโดยสภาทุนการศึกษาจีนและรัฐบาลจีน เป็นทุนการศึกษาสำหรับระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ เรียกได้ว่าจะได้พบเจอกับประสบการณ์อันล้ำค่าอย่างแน่นอนจากทุนการศึกษานี้ :D

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก

– ค่าประกันสุขภาพ 800 หยวน (ราว 3,800 บาท) ต่อปี

– ค่าครองชีพระดับปริญญาโท 3,000 หยวน / เดือน (ราว 14,000 บาท)

– ค่าครองชีพระดับปริญญาเอก 3,500 หยวน / เดือน (ราว 16,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลากหลายสาขาวิชา ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพแข็งแรง

– นักศึกษาต่างชาติจากต่างประเทศ หรือที่จบการศึกษาในประเทศจีนมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีอายุต่ำกว่า 35 ปี

– ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และมีอายุต่ำกว่า 40 ปี

– มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมด้านการศึกษา

– มีความสามารถในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Application Form for Chinese Government Scholarship

– Transcripts

– หลักฐานรับรองทักษะภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

– สำเนาพาสปอร์ต

– Recommendation letters จำนวน 2 ฉบับ

– A study or research plan (ไม่เกิน 800 คำ เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)

– Certificate of No Criminal Record

– Photocopy of Foreigner Physical Examination Form

– Acceptance letter (ถ้ามี)

– หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

รวบรวมเอกสารทั้งหมดส่งทางไปรษณีย์ พร้อมจ่าหน้าซองว่า ‘CSC Scholarship Application’ ไปยังที่อยู่ด้านล่างนี้

No.11 Siling Street,

Nangang District,

Harbin (150001), China

 

ปิดรับสมัคร:

25 ธันวาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

studyathit.hit.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...