ทุน Clarendon Scholarship ระดับป.โท & ป.เอก ที่ University of Oxford

ขณะนี้ทุนการศึกษาจากประเทศอังกฤษอย่าง Clarendon Scholarship เปิดรับสมัครแล้ว!! เป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวนในสหราชอาณาจักรที่ University of Oxford ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณารับทุนโดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้การสมัครแยกต่างหาก เพียงแค่ต้องสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร รายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ £15,009 (ราว 600,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น

– Humanities Division

– Mathematical, Physical, and Life Sciences Division

– Medical Sciences Division

– Social Sciences Division

– Department for Continuing Education

– ตรวจสอบสาขาอื่นๆ ได้ ที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัคร ไม่มีข้อจำกัดด้านสัญชาติ

– เกณฑ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่สมัคร

– ตรวจสอบข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรได้ ที่นี่

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องและวิธีการสมัคร:

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

 

ปิดรับสมัคร:

22 มกราคม 2021

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ox.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...